Tagisolering| Tjenestetorvet cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Isolering
4 min læsetid
Sidst opdateret: 12 november 2020

Isolering af tag

Isolering af en tag kan både på kort sigt og langt sigt komme dig til gode. Sådan en isolering kan nemlig give dig et rart og varmt indeklima samtidig med at du kan spare på dine varmeressourcer. Der ses altså en investering, som efter nogle år kan betale sig ind igen, da man kan få mere ud af den varme man skaber og dermed betale et mindre beløb for at varme ens bolig op.
Enkel og effektiv hjælp til at sammenligne leverandører og isoleringstyper

Udfyld formularen og modtag tilbud, uforpligtende og gratis.

Hvornår kan det betale sig at isolere sit tag? 

Hvis man står i en situation, hvor man overvejer at gøre sin isolering bedre, er det ofte mest fordelagtigt at starte med sit tag. Som bekendt ved vi, at varmen stiger opad og derfor er det vigtigt at varmen ikke blot siver ud at et utæt tag. Taget udgør et meget stort areal og af den grund vil et dårligt isoleret tage forårsage et stort varmespild. Det er igennem forskellige undersøgelser målt, at det faktisk er 25 til 40 procent af alt varmetab, som sker ved at varmen siver igennem et tag som ikke er isoleret godt nok. I nogle tilfælde ses det altså, at næsten halvdelen af alt ens varmetab skyldes taget. Dette er værd at tage med i sine overvejelser, hvis man står og overvejer om man skal lave en efterisolering af ens boligs tag.

 

Kræver det meget af en at isolere sit tag? 

Alt efter hvordan ens tagkonstruktion på huset er, kan det variere hvor stor en arbejdsopgave det er at isolere ens tag. Arbejdsbyrden vil hermed være forskellig alt efter om du har et tag som er let at tilgå eller et tag som er svært at tilgå. Hvis du har en bolig som besidder et ubrugt loft, vil det her ikke være den store udfordring at komme til. Der vil på loftet være god adgang til taget og af den grund vil man forholdsvis hurtigt kunne påbegynde sin isolering. Det er på sådan et område nemmere at efterisolere end steder som bliver benyttet, og samtidigt gør det heller ikke det store, at arbejdet strækker sig over flere dage, da men ikke opholder sig på loftet alligevel. Hvis du derimod bor i en bolig, hvor du benytter den øverste etage kan det kræve lidt mere at blive klar til at isolere taget. Det vil her blive et noget mere omfattende projekt, da det kan kræve at man flytter på en masse møbler og eventuelt finder et andet sted i hjemmet hvor man kan sove. Det er nemlig ikke særlig sundt at sove i et rum, som er i gang med at blive efterisoleret. Derfor vil en efterisolering i dette tilfælde være en god ide at få foretaget sig i forbindelse med man laver andet renovering eksempelvis. 

 

Gælder der særlige regler for efterisolering af tag?

Inden man påbegynder at efterisolere sit tag, bør du tage kontakt til dit forsikringsselskab. Det kan nemlig være vigtigt for dem og for din fremtidige situation, at de er opmærksomme på og informerede om dine hensigter med at efterisolere din bolig. 

 

Hvis man påbegynder en efterisolering af sit tag, er det også særligt vigtigt, at denne renovering stemmer overens med de regler, som der står i bygningsreglementet. Hvis ikke man overholder disse regler, kan man både få problemer med myndighederne men også med dit forsikringsselskab, hvis der skulle ske noget. Der ses blandt andet er krav til, at man skal lave en rentabel efterisolering. Dette er et forhold, som man også naturligt prøver at bestræbe, da man ønsker at spare mest muligt på sin varmeregning efter man har fået lavet sin isolering af taget. 

 

Det kan også være at I skal til at renovere jeres bolig og i forbindelse hermed lave en brugbar første etage. Hvis dette er tilfældet ses der i forbindelse hermed også nogle regler for hvorvidt den nye tilbygning skal være isoleret. Der stilles faktisk krav hertil om, at isoleringen kan godkendes med forbehold i bygningsreglementet. I visse henseender er det derfor ikke blot dit eget valg at isolere dit loft. Nogle gange kan du også være nødt til det, blandt andet hvis du tænker på at renovere din øverste etage til beboelse. 

 

Er det muligt at efterisolere sit tag selv? 

Der ses ingen hindringer for, at du selv kan foretage isoleringsarbejdet af dit tag. Dog er det vigtigt, at du sætter dig ind i opgaven og lærer om de sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse hermed. Du skal være særlig opmærksom, hvis du vælger at benytte en efterisolering med cellulosematerialer som papirisolering og -uld. Disse materialer kan nemlig danne giftige stoffer, da de indeholder det giftige flammehæmmende stof borsyre. En af borsyres bivirkninger er, at stoffet kan skade fostre i høj grad. Ydermere kan den også skade reproduktionsevnen hos os mennesker. Derfor er det utrolig vigtigt at du tager dine forbehold og er klar over konsekvenserne for brugen af de særligt farlige materialer. I denne sammenhæng anbefales du derfor på det kraftigste til at bruge handsker, støvafvisende beklædning, beskyttelsesbriller og et åndedrætsværn med P2-filter. Dog ses der ikke nogle tegn på, at isolering med cellulosematerialer som papirisolering og -uld kan have nogen skadelig effekt, så snart det er monteret og der er blevet lukket for isoleringen. 

 

Når man skal lave en ny isolering kræves der også, at du tager den gamle isolering ned. Dette anbefales, da kvaliteten på den gamle isolering tit kan svinge meget, og der derfor kan være mest fordelagtigt at fjerne det helt og sætte noget nyt op. Nedtagningen af den gamle isolering er i de fleste tilfælde en utrolig støvet fornøjelse, hvilket godt kan medføre at man kan blive irriteret på huden og i øjnene. Derfor kan der har også være en god ide at bruge handsker og sikkerhedsbriller, så man så vidt muligt undgår at få den gamle isolering i direkte kontakt med kroppen. Af den grund, er der mange som fra start af vælger at betale sig fra det ved at bestille en håndværker til at gøre det. Ved brug af en håndværker kan du også være helt sikker på, at din isolering bliver lige efter bogen, da de er professionelle og ved hvordan man tilgår sådan en opgave. En korrekt efterisolering kræver også en forholdsvis stor håndværksmæssig kunnen, da det er meget vigtigt at isoleringen sættes op korrekt for at opnå det bedste slutresultat, som kan medfører at din bolig bedre kan holde på varmen. 

 

Uanset om man tror på sine egne evner eller om man vælger at få en håndværker til at lave arbejdet, kan det være særligt fordelagtigt at få en byggesagkyndig eller rådgiver til at vurdere hvor meget du kan spare månedligt på dit varmeforbrug samt om der ses nogle byggetekniske faldgrupper som du bør være særlig opmærksom på når du isolerer dit tag. Ved at få disse faldgrupper belyst kan det nemlig vise sig, at det kan kræve et dobbelt lag af isolering for at holde varmen inde bedst muligt. Det kan derfor på sigt også være særligt fordelagtigt at få dette pointeret inden man går i gang, så man opnår det bedste resultat når man er færdig med at isolere. 

 

Thomas Lundsgaard
Thomas Lundsgaard
INDHOLDSFORTEGNELSE

Enkel og effektiv hjælp til at sammenligne leverandører og isoleringstyper

Udfyld formularen og modtag tilbud, uforpligtende og gratis.

Få flere tilbud uforpligtende og gratis

  • Beskriv dit behov
    Beskriv kort hvad du er ude efter ved brug af en enkel formular
  • Få tilbud fra flere selskaber
    Jo flere selskaber du sammenligner, jo lettere er det at finde det bedste tilbud
  • Vælg det bedste tilbud
    Vælg derefter løsningen som passer dig bedst, til lavest mulig pris
Enkel og effektiv hjælp til at sammenligne leverandører og isoleringstyper
Udfyld formularen og modtag tilbud, uforpligtende og gratis.