Advokat – Sammenlign tilbud fra advokater | Tjenestetorvet cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos

Find den bedste advokat til din sag

 • 1
  Beskriv din sag
  Ved hjælp af en enkel formular angiver du kort, hvad din sag drejer sig om
 • 2
  Flere advokater vurderer din sag
  Du får tilbud fra flere advokater, hvilket gør det nemmere at se, hvem der passer bedst til din sag
 • 3
  Vælg den advokat, der er bedst for dig
  Du vælger den advokat, jurist eller rådgiver der passer bedst til dig og din sag
Advokat

Det tager ikke mere end nogle minutter af din tid

Sammenlign tilbud fra flere advokatfirmaer med en, enkel formular, 100 % gratis & uforpligtende.

 • 1
  Beskriv din sag
  Ved hjælp af en enkel formular angiver du kort, hvad din sag drejer sig om
 • 2
  Flere advokater vurderer din sag
  Du får tilbud fra flere advokater, hvilket gør det nemmere at se, hvem der passer bedst til din sag
 • 3
  Vælg den advokat, der er bedst for dig
  Du vælger den advokat, jurist eller rådgiver der passer bedst til dig og din sag

Over 1 million har indhentet tilbud igennem Tjenestetorvet Gruppen

Meget hurtig reaktion, med seriøse leverandører, så vidt jeg kan se.
Asger Knudsen,
Hurtig ekspedition Klare retningslinier Høflig betjening Upåklageligt
Mogens Lind,
Super hurtig respons.tilbudene ser gode ud.vi vil helt sikkert vende tilbage.
Majbritt Hansen,

Har du brug for en Advokat?

I Danmark er der registeret knapt 7000 aktive advokater (Advokatsamfundet) der hver især, har deres specialer de rådgiver indenfor. Derfor er det vigtigt at du finder frem til lige netop den advokat, der har det speciale inden for det område du søger hjælp til.

Hos Tjenestetorvet hjælper vi dig med at få kontakt med den advokat, der kan rådgive og give dig juridisk hjælp indenfor det område du har behov for.

Har du blot et spørgsmål omkring et retsforhold som privatperson, kan du finde svar på stort set alt, stort som småt længere nede på siden.

Tjenestetorvet samarbejder med advokater, jurister og specialister indenfor disse specialer til privatpersoner og virksomheder.

Privat: 

 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Arv og Testamente
 • Bolighandel
 • Børn og Skilsmisse
 • Dødsbobehandling
 • Erstatningsret
 • Udlændingeret

Virksomhed:

 •  Persondataret
 •  Whistleblowerordning
 •  Køb og Salg af Virksomheder
 •  Selskabsforhold 
 •  Bestyrelse
 •  Kontrakter
 •  Inkasso

Hvorfor bruge en Advokat?

Der er en høj procentdel af befolkningen, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har brug for juridisk hjælp eller rådgivning. Loven kan være kompliceret og være vanskelig at sætte sig ind i og forstå for den enkelte.

Advokater udfører juridisk rådgivning og hjælper blandt andet privatpersoner og virksomheder med en lang række forskellige opgaver lige fra sager i retten, rådgivning om bolighandler, skilsmisser, skøder, arv, testamenter og meget andet. Har du behov for hjælp med en juridisk problemstilling vil advokater derfor i lang de fleste tilfælde kunne hjælpe dig.

Uanset hvilke type opgave du hyrer en advokat til at løse, så er der en lang række pligter og krav som advokaten skal overholde og leve op til. Reglerne er med til at fastlægge, hvordan advokaten må virke, og de beskytter dig som klient eller virksomhed, og giver en sikkerhed for, at advokaten i forbindelse med sin opgavevaretagelse arbejder loyalt for dig.

Arbejds- og ansættelsesret:

Som ansat kan du komme ud for uenigheder eller komme i tvivl om du er sikret godt nok i et ansættelsesforhold. Her kan du få hjælp af en advokat der har speciale i netop ansættelsesret. Har du brug for rådgivning i forbindelse med indgåelse af ansættelseskontrakt og klausuler, ophør af dit ansættelsesforhold, tvister opstået både under og i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold, spørgsmål omkring afregning af overarbejde, ret til afspadsering m.v., så kan en advokat hjælpe dig i forbindelse med en lang række forhold, der har betydning for din ansættelsesforhold.

Har du yderligere spørgsmål kan du læse mere her: https://bm.dk/arbejdsomraader/arbejdsvilkaar/arbejdsretlige-love/

Arv og Testamente:

Hvis du ikke opretter et testamente, fordeles arven efter arveloven. Det er altså ikke en selv men loven som fastlægger, hvordan arven fordeles. Med ændringen af arveloven i 2008 har man langt større frihed til at bestemme over, hvem der skal arve.

Pengegaver og arveforskud:

Du har mulighed for at forære dine livsarvinger en kontant, afgiftsfri gave mens du stadig lever. Man kan give en gave på op til 71.500 kr. i 2023.

Du kan bestemme, at en gave - fx i form af penge, værdipapirer, eftergivelse af gæld eller løsøregenstande - skal være modtagerens fælleseje, men du kan også bestemme at gaven skal være særeje. Vær opmærksom på, at få valgt den rigtige særejeform. 

Et testamente er et juridisk bindende dokument, som fortæller, hvad du ønsker, der skal ske med dine ejendele, når du dør. Et testamente vil typisk blive oprettet hos en advokat, da en advokat kan garantere, at alle de juridiske betingelser er opfyldt og at testamentets indhold passer til dig og dine ønsker og behov.

Der findes tre måder at oprette et gyldigt testamente på: Notartestamente, vidnetestamente og nødstestamente. Typerne har intet at gøre med indholdet, men er blot et udtryk for, hvordan testamentet er gjort gyldigt. Et nødtestamente bruges ved f.eks. alvorlig sygdom hvor det er nødvendigt med en hurtig underskrift.

Har du yderligere spørgsmål kan du læse mere her: https://www.domstol.dk/alle-emner/doedsfald-og-arv/arv-og-testamente/

Boligadvokat:

Et boligkøb er en kompliceret proces, som kræver masser af viden og erfaring med at læse og gennemskue alle de dokumenter, oplysninger og tilbud, du som køber, vil blive præsenteret for i forbindelse med dit boligkøb.

Når du bruger en boligadvokat, får du klarhed over, hvad du køber, og dermed minimerer du risikoen for, at der senere dukker ubehagelige og dyre overraskelser op i forbindelse med dit køb. Du får med andre ord en sikker bolighandel.

En boligadvokatkan også rådgive dig, hvis du skal sælge din bolig. Advokaten kan blandt andet rådgive dig om fordele ved de forskellige salgsformer: ejendomsmægler, selvsalg, budrunde eller med-salg. Advokaten kan også hjælpe dig med at forhandle det honorar, som en ejendomsmægler skal have.

Har du yderligere spørgsmål kan du læse mere her:

https://boligejer.dk/lovgivning

Familieret – Børn og skilsmisse:

Ved en skilsmisse og separation skal man ikke blot forholde sig til det følelsesmæssige det juridiske og det økonomiske, men man skal samtidig have fokus på sine børn, fremtidige bidragsydelser samt samværsrettigheder. Det kan virke meget uoverskueligt når man står i denne følelsesmæssige situation og måske samtidig skal finde et sted at bo.

Ved en skilsmisse skal jeres fællesbo deles. Det vil sige, at alle de aktiver I ejede sammen skal deles mellem jer. Det er alt fra biler, aktier, ejendom, formue mv. Hvis I har indgået en ægtepagt, skal denne ligeledes inddrages og så skal der aftales hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag.

Der er altid svært at få økonomisk overblik ved en skilsmisse, men det sørger en advokat for.

Børn er det vigtigste for os alle. Hvis I har børn, skal der tages stilling til bl.a. samvær, bopæl, børnebidrag samt evt. forældremyndighed. Hvis I ikke kan blive enige og indgå aftaler som I begge vil overholde, er den eneste vej at forsætte sagen i Familiehuset eller Familieretten, hvor det er en god ide at have sin advokat med.

Har du yderligere spørgsmål kan du læse mere her: https://familieretshuset.dk/

Dødsbobehandling:

Ved dødsfald efterlader afdøde en række værdier såsom hus, bil, indbo, eller andet. Disse værdigenstande skal opgøres og fordeles blandt arvinger. Det kaldes for et boskifte. Men hvordan opgøres et dødsbo?

Et boskifte skal godkendes og udleveres af skifteretten, der sikrer, at de rette arvinger får den rette arv, og at kreditorer får deres. Det er ikke muligt at råde over dødsboet midler, før man har modtaget en skifteretsattest.

Det er bedemandens opgave at indberette dødsfaldet til koregnen/præsten, som så sørger for at registrere dødsfaldet, så skifteretten, folkeregisteret og andre bliver bekendt hermed. Skifteretten henvender sig til boets kontaktperson på dødsanmeldelsen og ikke andre, for at få afklaret, hvordan boet skal skiftes.

Overordnet findes der 7 former for behandling af et dødsbo. Valg af boskifte kan have stor betydning for ægtefællens og arvingernes økonomiske og personlige forhold. Det anbefales derfor at valg af boskifteform sker i samarbejde med en specialiseret advokat.

Har du yderligere spørgsmål kan du læse mere her: https://www.domstol.dk/alle-emner/doedsfald-og-arv/skifteformer/bobestyrerbehandling/

Erstatningsret:

Flere kan blive ramt økonomisk, når uheldet er ude, og der kan blive behov for at se på mulighederne for en skadeserstatning.

Har du været udsat for vold, kan du have krav på erstatning fra Erstatningsnævnet.

Er du involveret i en trafikulykke, kan du have krav på en erstatning. Det gælder også, selvom det var dig, der var skyld i ulykken. Kommer du til skade på dit arbejde, kan du have krav på erstatning. Er du blevet mere syg af en behandling eller medicin, kan du have krav på erstatning. Med en erstatningsadvokat ved din side kommer du sikkert hele vejen gennem den juridiske proces.

Har du yderligere spørgsmål kan du læse mere her: https://anklagemyndigheden.dk/da/erstatning

Udlændingeret:

Udlændingeret handler om rettighederne for tilflyttere og udlændinge i Danmark. Skal du bo, arbejde eller studere i Danmark, stifter du hurtigt bekendtskab med udlændingerettens regler om fx asyl, visum, opholdstilladelse, arbejdstilladelse, familiesammenføring og dansk statsborgerskab.

Udlændingeretten er konstant under forandring. Reglerne, der bestemmer udlændinges rettigheder og muligheder, tager udgangspunkt i tre overordnede love: Udlændingeloven, Integrationsloven og Repatrieringsloven. 

Det ofte er de små detaljer, der har betydning for, om du får medhold eller afslag i din sag. Det er derfor en god idé at få hjælp fra en advokat med speciale i udlændingeret.

Har du yderligere spørgsmål kan du læse mere her: https://www.nyidanmark.dk/da/Lovstof/legislation

 

Danmarks bedste advokat?

Det er nok ingen, som præcis ved, hvem er Danmarks bedste advokat er, det afhænger af mange faktorer. Ikke desto mindre er det en god idé, at du har ekstra fokus på at finde en god advokat, der kan "vinde for dig" – du skal altså finde Danmarks bedste advokat kun for dig, din sag og dine behov.

Der er heldigvis mange dygtige advokater derude, i alle aldre og med forskellige erfaringer og kompetencer. Der er store advokatfirmaer med mange advokater ansat, og mellemstore og mindre advokatfirmaer med en enkelt til lidt mere end en håndfuld ansatte.

Ønsker du et langsigtet samarbejde med en advokat, er det selvfølgelig vigtigt, at du og advokaten har god kemi og arbejder godt sammen - ellers er det ikke tilfredsstillende for begge partnere.

Priser på advokat:

Priser på forskellige advokatydelser kan variere. For eksempel, kan det afhænge af, hvor i landet advokaten er. Ofte er det lidt dyrere i større byer end andre steder. De fleste advokater opererer med en timesats, det kan dog være muligt at få en fast pris. For nogle opgaver kan det være svært at aftale en fast pris. Timepriser kan derfor være det mest naturlige og det bedste for begge parter. Det er en dialog, som du bør tage med advokaten, således I kan blive enige om opgaven og prisen på denne.

Fri retshjælp?

Du kan som udgangspunkt få retshjælp, hvis du har større eller mindre juridiske spørgsmål eller udfordringer. Retshjælpen kan benyttes, hvis du enten ikke har råd til at betale en traditionel advokat, eller hvis du blot har en mindre eller mere konkret forespørgsel, hvor det ikke giver mening at hyre en advokat.

Det findes retshjælp i hele landet, og de drives på frivillig basis. De fleste steder har et fysisk kontor, hvor du kan møde op, og så er der steder, hvor rådgivning foregår online eller via telefon. Her er tre steder du kan få gratis retshjælp og læse mere om det. Legal Desk, Gratis advokathjælp og Københavns Retshjælp.

Det tager ikke mere end nogle minutter af din tid

Sammenlign tilbud fra flere advokatfirmaer med en, enkel formular, 100 % gratis & uforpligtende.