Se elprisen lige nu | Modtag tilbud og få en bedre pris cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
100 % uforpligtende og omkostningsfrit for dig

Dagens elpris

Find ud af hvad strømpriserne er, der hvor du bor. Her har vi samlet de nuværende priser i de to prisområder i Danmark.
Område Spotpris Ændring sidste døgn Ændring sidste døgn
Vest for Storebælt (DK1)
Øst for Storebælt (DK2)
Find strømleverandørende med den bedste pris i dit område

Danmark er opdelt i to elprisområder

Prisen, du skal betale for elektricitet, ændrer sig ikke kun fra time til time, den varierer også afhængigt af, hvor du befinder dig i landet. Danmark har nemlig flere elprisområder. Disse kaldes også budzoner af nogle.

Her er de to elprisområder i Danmark:

  • DK1 Vest for Storebælt
  • DK2 Øst for Storebælt

Du vil ofte kunne se på din elregning eller nettarifregning, hvilken elpriszone du tilhører.

Grunden til, at Danmark er opdelt i elprisområder, er, at el-situationen er forskellig i hvert enkelt område. Et elprisområde indikerer, om der er overskud eller underskud af elektricitet i et område.

Elektriciteten produceres og bruges på forskellige steder i Danmark. Derfor skal elektriciteten overføres rundt om i landet. Det er ikke plads i elnettet til, at elektriciteten kan flyde helt frit.

Hvis prisen var ens for hele landet, ville man eksempelvis ikke have lige så godt indblik i, hvor der burde bygges ud ny elproduktion og kapacitet.

El-børsen Nord Pool

Nord Pool er den nordiske el-børs. Det er her elselskaberne køber elektricitet fra kraftselskaberne.

Spotprisen på Nord Pool fastsættes af, hvor meget elektricitet man regner med, at budområdet har brug for, og hvor meget kraftselskaberne har til rådighed for salg. Altså udbud og efterspørgsel.

Dagens elpris offentliggøres på Nord Pool omkring klokken 12 dagen før (day-ahead). Det er priserne for alle de 24 timer i den følgende dag. Priserne varierer time for time.

Elselskaberne har mulighed for at handle elektricitet på intradagmarkedet, hvilket betyder, at de kan justere sig, hvis de har købt for lidt eller for meget elektricitet dagen før. Dette har de mulighed for at gøre op til en time før brugstidspunktet for elektriciteten.

Der er flere elselskaber, som tilbyder en app, hvor du kan følge med i elprisen gennem døgnet og planlægge dit elforbrug.

Tjek om du kan spare penge på elektriciteten
Modtag tilbud fra flere selskaber og se, om du kan få en bedre aftale

Hvad påvirker dagens elpris?

Elprisen ændres time for time gennem en dag, og der kan være mange faktorer, som påvirker i løbet af en dag. Her er nogle faktorer, der er med til at bestemme elprisen.

Udbud og efterspørgsel på elmarkedet

Med udbud menes den elektricitet, der produceres, mens efterspørgslen er baseret på, hvad elselskaberne har meldt, at de ønsker at købe. Noget, de igen baserer på, hvad de tror, deres brugere kommer til at bruge det næste døgn.

Er efterspørgslen høj, mens udbuddet er lavt, stiger prisen, mens hvis efterspørgslen er lav, og udbuddet højt, falder prisen.

Det, som påvirker udbud og efterspørgsel, kan være mange ting.

Udbuddet kan påvirkes af vejret, eftersom noget kraftproduktion er baseret på vejret. Såsom vindkraft og vandkraft.

Vejret kan også påvirke efterspørgslen. Er det koldt, vil der sandsynligvis blive brugt mere elektricitet til opvarmning.

Mens i elproduktion baseret på ikke-fornybar energi, vil elprisen også påvirkes af prisen for eksempelvis olie og gas.

Skatter og afgifter

Moms lægges på elprisen først, når din elleverandør fakturerer dig.

Elpriser, vi viser i oversigten øverst på siden, inkluderer moms i priserne.

I løbet af 2022 er elafgiften nedsat to gange, hvilket reducerede dens andel af elregningen fra 28% i starten af året til 19% i 3. kvartal. I første halvår af 2023 er afgiften yderligere sænket til EU's minimumssats på 0,8 øre/kWh, hvilket ikke bidrog til elregningen i dette tidsrum.

Nettarifferne, som dækker omkostningerne ved transport af elektricitet, har variaret på grund af energitab under transporten. Dette tab kompenseres ved køb af ekstra strøm. Med stigende strømpriser i 2022 steg nettarifferne, men de faldt igen i 2023.

I 2. kvartal 2023 udgjorde 'transport af el' 28% af den gennemsnitlige elregning. Højere nettariffer indikerer ikke større indtjening for netselskaberne, men afspejler de højere omkostninger ved transport af strøm.

CO2-kvoter er også steget i pris de seneste år. Dette påvirker dem, som producerer ikke-fornybar energi, for eksempel baseret på gas og kul. Håbet er, at dette skal bidrage til, at andelen af fornybar energi bliver større.

Elcertifikater er også en del af prisen, du betaler. Disse penge skal gå til at støtte produktion af fornybar kraft.

Vejret

En del af elmixet kommer fra kraftværker, som producerer elektricitet ved hjælp af vejret og processer i naturen.

Som en del af et europæisk elmarked, er det ikke kun vores vindmøller, der har indflydelse på elpriserne herhjemme.

Men meget blæsevejr herhjemme kan være med til at presse elpriserne nedad.

Billigere elregning?
Modtag tilbud fra flere elleverandører samtidigt, sammenlign og vælg det bedste

Varierende elpriser gennem døgnet

Ofte vil elprisen være højest, før de fleste af os tager på arbejde, og når de fleste af os kommer hjem fra arbejde om eftermiddagen.

Hver morgen vågner husstandene op og starter deres forbrug af elektricitet. Enten det er at tage brusebad, tænde for TV'et eller opvarme boligen.

Mens om eftermiddagen skal der typisk laves mad, vaskes tøj, og elbilen skal lades.

Det at få en aftale med et elselskab, der hjælper dig med at styre dit elforbrug uden for "rushtiden", vil være godt både for pengepungen og klimaet.

Forskellige elselskaber har forskellige løsninger for dette, men mange tilbyder en app, der hjælper dig med at få overblik over elprisen time for time.

Ny nettarif

Fra 1. Januar 2024 vil omkostningerne for elforbrugere stige, ifølge en meddelelse på Energinets hjemmeside.

Tarifferne for elforbrug øges med 1,3 øre pr. kilowatt-time, hvilket resulterer i en pris på 12,5 øre i 2024.

Dette vil medføre en gennemsnitlig årlig omkostningsstigning på 232 kroner eksklusiv moms for en typisk parcelhusfamilie.

Smartere elforbrug

Den billigste elektricitet er den, du ikke bruger, men at leve helt uden elektricitet er vanskeligt. Derfor er det smart, hvis du bruger elektriciteten smartere.

Du kan for eksempel få overblik over, hvornår på døgnet prisen er højest, og forsøge at lægge dit elforbrug til de billigste tider. Det kan betale sig at vente med at lade elbilen eller at sætte vaskemaskinen over.

Det er også smart at tænke på energieffektivitet, når du køber ny elektronik. Det kan også være en god idé at overveje at opgradere apparater, der er lidt energieffektive.

Næsten 60 procent af elforbruget går til opvarmning*.

*I husstande med elvarme

Det at investere i en varmepumpe kan hjælpe dig med at skære betydeligt ned på dit forbrug til opvarmning.

Hvis du har mulighed for at installere det, kan solceller faktisk gøre, at du får penge fra dit elselskab. Dette sker, fordi den strøm, du ikke selv bruger, automatisk sælges til dem.

Dette bør du kigge efter i en strømaftale

Som du kan se, varierer strømpriserne afhængigt af, hvilket prisområde du bor i. Dette er spotprisen, som alle elselskaber i dit område forholder sig til, når de fakturerer dig.

Nettariffen er også den samme for alle, der bor i dit område, og den kan man ikke gøre noget ved.

Den del af strømregningen, du kan gøre noget ved, er tillæg og gebyrer, som elselskabet opkræver.

Ved at sammenligne strømaftaler fra flere udbydere, kan du finde ud af, hvor meget du kan spare ved at skifte elleverandør.

Hvis du udfylder vores formular lige under teksten, vil du blive kontaktet af flere elselskaber, som ved, at de konkurrerer om at få dig som kunde.

Alle vores tjenester er gratis, og alle tilbud, du modtager, er uforpligtende.

Se om du også kan spare tusindvis af kroner på strømmen
Udfyld formularen og modtag flere uforpligtende tilbud på strømaftale. Sammenlign tilbud og vælg den aftale med den bedste pris og vilkår.