A-kasse - Sammenlign tilbud og spar mange penge | Tjenestetorvet cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
100 % uforpligtende og omkostningsfrit for dig

Find bedste a-kasse til dit behov

 • 1
  Beskriv dit behov
  Ved hjælp af en enkel formular fortæller du kort hvad du har behov for hjælp til
 • 2
  Få tilbud fra flere a-kasser
  Jo flere a-kasser du sammenligner, desto lettere er det at finde det bedste tilbud
 • 3
  Vælg det bedste tilbud
  Vælg derefter løsningen som passer dig bedst, til lavest mulige pris
A-kasse

Det tager ikke mere end nogle minutter af din tid

Sammenlign tilbud fra flere a-kasser med en, enkel formular, 100 % gratis & uforpligtende.

 • 1
  Beskriv dit behov
  Ved hjælp af en enkel formular fortæller du kort hvad du har behov for hjælp til
 • 2
  Få tilbud fra flere a-kasser
  Jo flere a-kasser du sammenligner, desto lettere er det at finde det bedste tilbud
 • 3
  Vælg det bedste tilbud
  Vælg derefter løsningen som passer dig bedst, til lavest mulige pris

Få tilbud fra flere a-kasser med én formular

Servicen er 100 % gratis og uforpligtende.

Hvad er en A-kasse?

Hvis uheldet er ude, og du mister dit arbejde, er det en rigtig god ide at være "forsikret" gennem en A-kasse. En A-kasse er betegnelsen for en ”arbejdsløshedskasse” og fungerer, ganske ligesom en forsikring, som et økonomisk sikkerhedsnet. Hvis du bliver arbejdsløs, modtager du et månedligt beløb, som er det samme i de billigste a-kasser, såvel som de dyreste. Mange medlemmer er også berettigede til dagpenge i tilfælde af sygdom eller andre skader, graviditet og fødsel.

Er du ikke medlem af en a-kasse, har du ikke ret til dagpenge. Du vil i det tilfælde i stedet modtage en anden form for ydelse, for eksempel kontanthjælp, hvor satsen er langt lavere.

A-kassen er som organisation støttet af staten, derfor er det ikke a-kassen selv, der finansierer dagpengene, men derimod staten. Dit medlemskab er selvfølgelig også med til at finansere arbejdsløshedsdagpengene.

Hvordan er en akasse finansieret?

Pengene, der finansierer dagpenge-ordningen, inddrives til staten gennem dit arbejdsmarkedsbidrag, som du betaler gennem din løn. A-kassen tjener i modsætning til forsikringsselskaberne ikke penge på at forsikre medlemmerne. A-kassens job er udelukkende at administrere de penge, som medlemmerne indbetaler i kontingent, og den statsstøtte A-kasserne modtager til udbetaling af dagpenge. Dagpengene finansieres således med 75 procent af arbejdsmarkedsbidraget og 25 procent af medlemmernes kontingent.

Hvordan kan a-kassen hjælpe dig?

Udover at a-kassen sørger for at udbetale dine dagpenge, så kan en a-kasse også hjælpe dig med for eksempel følgende:

 • Råd og vejledning i forhold til din igangværende jobsøgning
 • Netværksmøder med andre jobsøgende og virksomheder
 • Sparring i forhold til CV og ansøgninger.
 • Eventuelt mulighed for kurser og workshop

Du kan altså betragte en a-kasse som en ekstra støtte oveni den hjælp, du kan få fra et jobcenter.

Hvem kan blive medlem?

Hvorvidt du kan blive medlem af en A-kasse, afhænger af din situation. Hvis du for eksempel er studerende eller iværksætter, er der nogle særlige krav til, hvordan du kan blive optaget i en A-kasse. Er du derimod ganske almindelig lønmodtager, så er de eneste krav, at du er fyldt 18 år, samt at du har bopæl i Danmark. For at være medlem af en a-kasse skal du betale et månedligt kontingent.

Husk: bliv medlem, mens du stadig er i arbejde

Du kan ikke melde dig ind i en akasse, hvis du er ledig. Det er derfor vigtigt at huske at tilmelde dig en akasse, mens du er enten studerende eller i arbejde.

Hvad skal jeg leve op til for at modtage dagpenge?

For at bevare din ret til at modtage Dagpenge i Danmark er der en række kriterier, du skal opfylde:

 • Du skal have været medlem af en A-kasse i minimum ét år.
 • Du skal have arbejdet i minimum ét år de seneste tre år.
 • Du skal melde dig som arbejdssøgende i det lokale jobcenter.
 • Du skal være aktivt jobsøgende. Er du fuldtidsforsikret, skal du aktivt søge job på fuld tid. Er du derimod deltidsforsikret, skal du søge job minimum 30 timer ugentligt.

Når du modtager dagpenge, er du forpligtet til at have dit CV lagt på Jobnet.dk, så snart du har meldt dig ledig. Derudover er der en lang række krav, som det er meget vigtigt, at du lever op til som ledig. Hvis du forsømmer dine pligter som aktivt jobsøgende, kan det betyde, at du mister retten til dagpenge.

A-kassens krav til din jobsøgning:

 • Du skal søge realistiske og seriøse job. Det betyder, at det er job, som du kan varetage med dine kvalifikationer. Hvis du ikke kan finde nok med job, der dækker dit faglige område og kompetencer, er du forpligtet til at udvide din søgning både i forhold til faglighed og geografi.
 • Hver uge skal du mindst søge 1-2 job. Det vil sige, at ser du tilbage på de seneste 4 uger, så skal du som minimum have søgt 6 jobs.
 • De job, du søger, skal være i Danmark.
 • Mindst halvdelen, 3 ud af 6 job, skal være fuldtidsstillinger.
 • Når du har været ledig i 3 måneder, skal minimum 3 ud af de 6 job være opslåede stillinger.
 • Mindst en gang ugentlig skal du logge ind på din joblog på jobnet.dk. Her skal du registrere din jobansøgninger. Det er meget vigtigt, at du overholder kravet, da du ellers kan risikere at miste retten til dagpenge. Som oftest vil du få en påmindelse fra din kasse, hvis du ikke har opdateret loggen inden for tidsfristen.
 • Hvis en helligdag falder på en hverdag, får du også dagpenge for den/de dag(e). Med mindre, du har meldt ferie, skal du altså også være aktivt jobsøgende på helligdage.
 • Inde på din joblog skal du mindst en gang om måneden uploade en ansøgning og et CV som eksempel på et job, du har søgt.

Derudover skal du være opmærksom på, at hvis du modtager andre indtægter, når du er på dagpenge, så kan disse have indflydelse på, hvor meget du vil få udbetalt hver måned. Det er vigtigt, at du altid oplyser dit jobcenter/akasse, hvis du har haft nogen form for indtjening, mens du er på dagpenge. I så fald vil du få det, der hedder supplerende dagpenge.

Ikke mindst skal du være opmærksom på reglerne for ferie, i den tid hvor du modtager dagpenge. Hvis du afholder ferie i din dagpengeperiode, kan du enten få feriepenge, hvis du har penge til gode fra din tidligere arbejdsgiver, eller du kan modtage feriedagpenge, hvis du har optjent det. Du kan ikke være jobsøgende samtidig med, at du tager til udlandet, da du så ikke vil være 100 procent tilgængelig som jobsøgende.

Dine dagpenge udbetales den sidste hverdag i måneden til din NemKonto. Du kan modtage dagpenge i to år, herefter skal du optjene ny dagpengeret ved at være aktiv på arbejdsmarkedet.

Selvforskyldt ledighed

Hvis du selv siger op på dit arbejde, er du det, der kaldes selvforskyldt ledig. Derfor skal du igennem en karantæne på 3 uger, før du kan få udbetalt dagpenge.

Hvad koster en a-kasse?

Den nemmeste måde at finde den billigste a-kasse er ved at besøge de forskellige a-kassers hjemmesider. Priserne på a-kasser varierer fra organisation til organisation. Prisen afhænger særligt af, hvor mange udgifter a-kassen har til personale og administration. Prisen på a-kassen er altså fastlagt på baggrund af, hvilke udgifter a-kassen har.

Du kan som hovedregel regne med at skulle betale +/-500 kr. månedligt for et medlemskab som fuldt forsikret.

Alle a-kasser giver i sidste ende den samme sats, uanset om den er dyrere eller billigere. Det er dog alligevel ikke altid den bedste løsning at vælge en billig a-kasse. Det er også vigtigt, at du vælger den bedste a-kasse ud fra dit fag - og i den henseende er ikke én a-kasse ens .

Der findes nemlig mange forskellige a-kasser. Både dem, der er fagspecifikke og dem, der er tværfaglige.

De fagspecifikke er eksempelvis den sundhedsfaglige a-kasse, Arbejdsløshedskassen for journalistik, kommunikation og sprog og Byggefagenes Arbejdsløshedskasse. Mens eksempler på de tværfaglige er Det Faglige Hus, ASE, DANA og Krifa.

Studerende og a-kasse?

De fleste a-kasser tilbyder, at du kan være gratis medlem, mens du er under uddannelse. På den måde vil du være sikret, hvis du er så uheldig at blive uddannet til arbejdsløshed. Husk dog, at du skal have været medlem af en a-kasse i et år for at optjene ret til dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig som minimum et år før, at dit studie er færdigt, så du ved, at dit medlemsskab opfylder kravene til de gældende a-kasse regler.

Dagpengesatser

Dagpengesatsen afhænger af den løn, du modtog, før du blev arbejdsløs. Satsen er svarende til 90 procent af den løn, du fik som lønmodtagere. Det skal dog forståes med modifikationer.

Du kan dog aldrig få mere end højeste dagpengesats, som er på 19.322 kr. om måneden, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, kan du maksimalt få 12.881 kr. om måneden. Du skal betale skat af dine dagpenge, dog skal du ikke betale arbejdsmarkedsbidrag.

Vil du gerne være dækket endnu bedre ind i forbindelse med arbejdsløshed, kan du overveje at tegne en lønsikring. Den giver dig et ekstra beløb om måneden, så du er tættere på at få udbetalt det samme, som da du var i arbejde.

Hvis du før har haft selvstændig virksomhed og drevet egen virksomhed i mere end tre år, beregnes din dagpengesats ud fra virksomhedens overskud de to bedste regnskabsår. Hvis du derimod er selvstændig, var lønnet før og har drevet din egen virksomhed i mindre end tre år, vil din dagpengesats beregnes ud fra dit seneste lønarbejde.

Hvad du mere præcist får udbetalt afhænger af, om du er fuld- eller deltidsforsikret, og om du har forsøgerpligt. Du kan se de nøjagtige beløb, som du kan få i dagpenge, ved at logge in på borger.dk.

Regeringen har foreslået en ændring af dagpengesatsen i 2021. Det ville betyde en højere dagpengesats for de fleste ledige, men til gengæld en lavere sats til nyuddannede. Om forslaget bliver til virkelighed, vides ikke endnu.

Hvad er forskellen på en A-kasse og en fagforening?

Det kan være svært at finde ud af forskellen på A-kasser og fagforeninger. Hvis du også er er en af dem, der stadig ikke har helt tjek på, hvad forskellen egentlig er, så får du her en grundig forklaring.

Mens a-kassen er en privat statsstøttet forening, som tilbyder dig forsikring mod arbejdsløshed, er fagforeningen den forening, som tager sig af et bestemt fagligt område på arbejdsmarkedet. Der findes naturligvis en fagforening for dig som lønmodtager, uanset hvilken branche du befinder dig i. Når du skal vælge fagforening, skal du derfor ikke først og fremmest gå efter en billig fagforening, men gå efter en forening, der dækker dine behov.

Din fagforening har interesse i lønmodtagernes rettigheder og tager sig af de problemer, du møder på arbejdspladsen. A-kassen derimod hjælper dig økonomisk, når du bliver arbejdsløs, men stadigvæk er arbejdssøgende. Overordnet set udgør a-kassen primært en økonomisk støtte, mens fagforeningen er en slags juridisk hjælp.

Dog findes der også ligheder mellem a-kassen og fagforeningen. De fleste A-kasser er tilknyttet en fagforening, derfor er det helt forståeligt, hvis du har svært ved at definere forskellen. Hovedsageligt ligner de to hinanden, fordi de begge arbejder med den samme målgruppe – folk i arbejde. Desuden tager de to organisationer sig begge af arbejdernes vilkår og tilbyder dig hjælp, hvis du oplever problemer på din arbejdsplads.

Både a-kasser og fagforeninger eksisterer for at kæmpe for dine rettigheder og vilkår som arbejdende. Monetære og moralske former for støtte tilbyder de begge til deres medlemmer. Desuden kan de også hjælpe dig med din jobsøgning, mens du er arbejdsløs. Den mest tydelig forskel på de to er primært tidspunktet, hvorpå de begynder at hjælpe dig som medlem.

Hvorfor kan det betale sig at skifte a-kasse?

Du kan finde mange gode grunde til, hvorfor du måske bør skifte A-kasse. Det kan skyldes, at du ønsker et lavere kontingent, fordi du har skiftet jobfunktion og derfor passer bedre ind i en anden A-kasse. Det kan også være, at du tror på, at du vil være mere tilfreds i en anden a-kasse.

Du skal hovedsageligt vælge a-kasse ud fra, hvilken der passer bedst til dine behov. Hvis du har brug for meget støtte og rådgivning under din ledighed, vil det klart være oplagt, at du vælger en A-kasse, der kender dig og din branche godt. Hvis du derimod sagtens kan klare dig selv, så er en tværfaglig a-kasse måske et fint valg for dig.

Du bør også undersøge nærmere, hvad du får for pengene hos de forskellige a-kasser udover den obligatoriske udbetaling af dagpenge. De forskellige a-kasser har forskellige fordele i forhold til udbud af workshops, karriererådgivning og lignende.

Sådan skifter du a-kasse

Du kan nemt og hurtigt skifte a-kasse. Det første, du skal gøre, er at udfylde vores formular her på Tjenestetorvet og sende din forespørgsel. Derefter modtager du tilbud fra forskellige a-kasser, som matcher dine behov. Når du har valgt din nye a-kasse, vil den sørge for, at alt omkring skiftet, bliver klaret.