Tagisolering | TjenesteTorvet cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
100 % uforpligtende og omkostningsfrit for dig

Få tilbud på tagisolering

 • 1
  Beskriv dit behov
  Ved hjælp af en enkel formular, fortæller du kort, hvad du er ude efter.
 • 2
  Få tilbud fra flere isoleringsselskaber
  Jo flere, du sammenligner, desto lettere finder du det bedste tilbud
 • 3
  Vælg det bedste tilbud
  Vælg den aftale, som passer dig bedst, til lavest mulige pris
isolering energioptimering

Modtag tilbud på tagisolering som du kan sammenligne

Tjek om du også kan spare penge på ny tagisolering tilpasset dit behov. Udfyld formularen og modtag tilbud, 100 % gratis og uforpligtende.

 • 1
  Beskriv dit behov
  Ved hjælp af en enkel formular, fortæller du kort, hvad du er ude efter.
 • 2
  Få tilbud fra flere isoleringsselskaber
  Jo flere, du sammenligner, desto lettere finder du det bedste tilbud
 • 3
  Vælg det bedste tilbud
  Vælg den aftale, som passer dig bedst, til lavest mulige pris
Tjenestetorvet har formidlet mere end
350.000
kvalitets tilbud
- over hele landet!

God service, er svært tilfreds. Let at bruge, gode tilbagemeldinger og tips.

Ida Haus

Det koster ikke at benytte servicen, derimod sparer du penge.

Kjetil Sanstøl

Spar penge på isolering: Tag

Hvis dine skråvægge og loft til kip er isoleret med mindre end 150 mm isoleringsmateriale, vil det være en god investering at efterisolere. Et dårligt isoleret tag kan nemlig føre til et stort og bekosteligt varmetab.

Dit tag lægger bogstaveligt talt låg på husets varme - og dårligt isolerede lofter og tag står typisk for mellem 25 og 40 procent af en boligs varmetab. En del gamle huse har kun godt 100 mm isolering i taget, hvilket er langt mindre end de anbefalede 300-500 mm isolering i dag.

Isoleringsmaterialet kan bestå af alt fra traditionel stenuld eller glasuld til papirsisolering. Ekstra isolering kan lægges enten som måtter eller ruller, men det kan også lade sig gøre at blæse isoleringsmaterialet ind i det hulrum, der typisk er under tagbelægningen i selve tagkonstruktionen.

Har du et hus af ældre dato, som du ønsker at energi-optimere, er det altså en god ide at få undersøgt, om du med en efterisolering kan gøre noget godt for varmeregningen.

Fordele ved at efterisolere taget:

 • Et mindre varmetab.
 • En billigere varmeregning.
 • Mindre skadelige CO2 i atmosfæren.
 • Bedre indeklima.
 • Din bolig stiger i værdi.
 • Slut med træk, fugt, kolde overflader og kuldebroer.

Et tag kan isoleres enten indefra eller udefra. Her guider vi dig i, hvad du kan forvente, når du skal i gang med at efterisolere dit tag:

Isolering udefra

Hvis dit tag skal isoleres ude fra, vil isoleringsmaterialet blive placeret mellem tagspærrene. Isolering af tag udefra er et stort indgreb, som oftest kun foretages, hvis man alligevel skal fjerne og erstatte det eksisterende tag. Af samme årsag er det et arbejde, som bør udføres af professionelle håndværkere. Du bør altid få flere tilbud på at isolere taget udefra, før du lægger dig fast på en håndværker eller entreprenør. Gennem vores formular her på siden kan du, gratis og uforpligtende, få flere tilbud fra flere forskellige firmaer, som er eksperter i korrekt efterisolering. Læs mere om isolering af din bolig her. 
 

Isolering af tag udefra
Isoleringsmåtter lægges mellem tagspærrene.


Hvor omfattende efterisoleringen er, og hvad prisen er, afhænger af flere faktorer:

Dampspærre - undgå fugtproblemer

Er det monteret en dampspærre i den oprindelige tagkonstruktion? I huse fra før 1960'erne, som stadig har den oprindelige konstruktion, vil der typisk ikke være en dampspærre - og en sådan skal derfor etableres. Hvis der allerede er en dampspærre, skal den efterses og muligvis udskiftes. En dampspærre er med til at sikre, at taget og loftet er tilstrækkeligt isoleret, så problemer med fugt og eventuel råd undgåes.

Forhøjelse af spær

Den nye isolation lægges som måtter eller ruller mellem tagspærrene. Da den nye isolation som oftest vil være højere, skal spærrene forhøjes, så de passer til den nye tykkelse. Hvis isolationen er en flerlagsløsning, altså flere lag af isolering, er det vigtigt at den lægges med forskudte samlinger - det forhindrer kuldebroer.

Har den eksisterende konstruktion et undertag - og hvis ikke, skal det etableres?

Det er ikke alle nye tag, som kræver undertag. Et teglstenstag er ikke hundrede procent tæt og bør altid have et undertag for at sikre, at fygesne og træk ikke sniger sig ind. Når det gælder for eksempel et mere tæt tag af eternitplader, er et undertag ikke nødvendigt.

Et undertag kan være enten diffusionsåbent eller diffusionstæt. Når undertaget er diffusionstæt, betyder det, at fugt ikke kan trænge igennem materialet. Det anvendes derfor til ventilerede tagkonstruktioner. Et diffusionsåbent undertag anvendes omvendt til ventilerede tagkonstruktioner, da det er lavet af et materiale, som er åndbart og derfor tillader damp at passere.

Ventilerede og uventilerede tagkonstruktioner

Man skelner mellem diffusionstætte og diffusionsåbne undertage. Et diffusionsåbent undertag har egenskaber der minder om et vind- og vandtæt åndbart stof: Materialet tillader vand på dampform at passere, men ikke vand i form af væske. Dermed kan fugt i den bagvedliggende konstruktion trænge ud gennem materialet. Diffusionstætte undertage anvendes til ventilerede tagkonstruktioner, mens diffusionsåbne undertage anvendes til uventilerede tagkonstruktioner. Uanset hvilken type, der er lagt, skal der etableres en såkaldt afstandsliste på minimum 25 mm. Den sørger for en konstant udluftning mellem lægter og undertag.

Isolering indefra

Hvis du ikke lige står over for en ny tagbelægning, vil det som oftest være den bedste og billigste løsning at vende blikket indad. Et uudnyttet tagrum, loft til kip eller skråvægge er nemlig gode kandidater, når det kommer til at isolere indefra.

Tag efterisoleres indefra
Den nye isolering sættes ind mellem trælægter.

Rumhøjde skal være minimum 2,3 meter

Det er dog en forudsætning, at der er tilstrækkelig med rumhøjde til at sænke loftet og give plads til isoleringen. For at opfylde kravene, skal der være en fri loftshøjde på mindst 2,3 meter - det samme gælder for et rum med skråvægge. Her skal den frie loftshøjde være over mindst 3,5 m2 af det samlede gulvareal.

Først og fremmest skal der monteres et skelet af træ- eller stålægter, hvor imellem den nye isolering kan sættes ind. Godt 1/3 del inde i den nye konstruktion, i den væg, der vender ind mod loftet, placeres en tætsluttende dampspærre. Til slut lægges den færdige loftsbeklædning, som består af eksempelvis gipsplader. Dampspærren sikrer, at den nye isolering beskyttes mod fugt og eventuel skimmelsvamp.

Fugt i konstruktionen er et alvorligt problem, som sjældent opdages, før skaden er omfattende. Det er derfor yderst vigtigt, at tagkonstruktionen er ventileret korrekt.

Det kan i mange tilfælde også lade sig gøre at anvende det alternative og miløvenlige isoleringsmateriale papirisolering. Det blæses ind i det hulrum, der findes under tagbelægningen. Det er en mere simpel og derfor også ofte en lidt billigere løsning.

Isolering af fladt tag

Hvis du står over for at skulle reparere eller måske endda udskifte det eksisterende tagpap på dit flade tag, bør du bestemt overveje at efterisolere samtidig. Et fladt tag kan isoleres indefra og udefra.

Isolerer du indefra, tager du noget af loftshøjden. Her skal du være opmærksom på, at der som minimum skal være 230 cm mellem gulv og loft, hvis rummet skal fungere som beboelse.

Blandt andet derfor er det ofte den bedste, omend også den dyreste, løsning at isolere taget ude fra. Der er to muligheder for efterisolering udefra:

 • Lægge et nyt tag oven på det gamle.
 • Udskifte tagbeklædningen.

Hvis det gamle tag ikke fejler noget, kan du godt vælge et lægge et nyt tag inklusive isolering oven på det gamle. Det er knap så stort et arbejde som at fjerne hele tagbelægningen.

Trænger tagbelægningen til en udskiftning, er det en bedre løsning at udskifte taget og herefter lægge minimum 300 mm isolering eller 400 mm, hvis det skal være lavenergi, før den nye tagbelægning lægges. Det vil samtidig være en god ide at lave en lille hældning på taget, da helt flade tage er mere udsatte for fugt og råd.

mineraluld lægges på fladt tag
Flade tage fra 60'erne og 70'erne vil ofte have mangelfuld isolering.

Hvad koster det at efterisolere et fladt tag

Hvis du vælger at lægge et nyt tag oven på et gammelt tag, koster det ca 1500 kr. per m2.

Vælger du derimod at udskifte taget, koster det ca 1800 kr. per m2. Har du et tag på 100 m2, kommer det altså til at koste godt 180.000 kroner at få efterisoleret og lagt et nyt tag.

Priserne kan naturligvis variere alt efter individuelle udfordringer, typen af isoleringsmateriale, geografi med mere.

Lovkrav til efterisolering af tag

Hvis du skal i gang med at renovere dit tag, er det lovpligtigt at efterisolere, såfremt efterisoleringen er rentabel. Læs mere om rentabilitet af efterisolering her.

Som tommelfingerregel gælder det, at hvis den eksisterende isolering er under 100 mm, så vil det være rentabelt at efterisolere.

Bygningsreglementets krav lyder på 300 mm isolering, hvilket svarer til en U-værdi på 0,12 W/m2K. U-værdi fortæller, hvor meget varme der kan strømme gennem isoleringsmaterialet i løbet af en time, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1°C.

Skal dit kommende tag leve op til energikravet BR2015, skal du vælge at isolere med 500 mm isolation.

Kan jeg få tilskud til at efterisolere taget?

Bygningspuljen giver tilskud til at energioptimere din bolig. Og det gælder blandt andet efterisolering af tag, såfremt den lever op til puljens krav u-værdi.

Hvor meget du får i tilskud, er individuelt. Lav din egen beregning her.

Få mere isolering - billigere

Sammenlign priser på isolering af tag gennem os. På den måde skal du ikke selv bruge tid på at finde frem til den håndværker, som kan gøre arbejdet bedst og billigt. Udfyld blot formularen her på siden, og så får du kontakt til flere firmaer. Tjenesten er gratis og uden forpligtelse.

Læs også om isolering af:

Modtag tilbud på tagisolering som du kan sammenligne

Tjek om du også kan spare penge på ny tagisolering tilpasset dit behov. Udfyld formularen og modtag tilbud, 100 % gratis og uforpligtende.
Vurder vores service
Vurder servicen ved at klikke på det antal stjerner du synes vi fortjener.