Bygningspuljen er delt op i to | Tjenestetorvet cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Isolering
9 min læsetid
Sidst opdateret: 03 november 2023

Bygningspuljen - 2023

Energistyrelsen, som administrerer tildelingen af midler fra Bygningspuljen, har pr. 1. juli 2022 meddelt tilsagn om tilskud på i alt 1.157 millioner kroner, fordelt over 39.573 tilsagn i fire forskellige uddelingsrunder. Bygningspuljen er imidlertid nu afsluttet.
Enkel og effektiv hjælp til at sammenligne leverandører og isoleringstyper

Udfyld formularen og modtag tilbud, uforpligtende og gratis.

I 2023 er der lanceret to nye puljer, som er mere målrettede, og som du som husejer vil have mulighed for at søge tilskud fra.

Tilskudsraterne fra Energistyrelsen er bestemt på basis af de estimerede markedspriser for enkelte tiltag, således at støtten højst dækker en bestemt procentdel af disse estimerede markedspriser for hver foranstaltning.

Få gratis tilbud inden du søger tilskud
Indhent op til 4 gratis tilbud på isolering så du er varmet op til at modtaget tilskuddet.

Varmepumpepuljen er åbnet

Tidligere åbnede Varmepumpepuljen på 236 millioner kroner. I september 2023, og åbnede udelukkende op for muligheden for at søge tilsagn om tilskud til en luft til vand varmepumpe og jordvarme. Bliv klogere på tilskud til varmepumper

Varmepumpepuljens mål er at konvertere opvarmningen i danske helårsboliger til et mere grønnere alternativ.

Hvad er energirenoveringspuljen?

Har du tanker om at gøre dit hjem mere energieffektivt?

Tilskudsprogrammet for energiforbedringer er designet til personer som dig, der ønsker at implementere energisparende opgraderinger i din bolig. Du kan finde yderligere information om betingelserne for at modtage tilskud, hvilke forbedringer der er støtteberettigede, samt en guide til ansøgningsprocessen i denne artikel.

Sådan ansøger du Energirenoveringspuljen - skridt for skridt

1. Din bolig skal have et energimærke

OBS: kun boliger med energimærke E, F og G kan ansøge. Du kan finde energimærket for din bolig her.

Hvis din bolig ikke har et energimærke, skal du have udarbejdet et af en beskikket energikonsulent. Du må gerne søge om flere tilbud, og den gennemsnitlige pris for et enfamilieshus ligger på cirka 3.500 kroner. Du kan under visse forudsætninger søge tilskud til at få udarbejdet et energimærke. Energimærkningens gyldighedsperiode må maksimalt være 24 måneder gammelt før du modtager tilsagn om tilskud.

2. Dokumentation for ejerskab af din bolig

Din tinglysningsattest skal vedhæftes ansøgningen. Du kan finde tinglysningsattesten her. Er du endnu ikke registreret som ejer af boligen, skal du vedhæfte følgende dokumentation: En ubetinget købsaftale og bevis for deponering af udbetaling.

3. En udfyldt ansøgererklæring

Udfyldes KUN, hvis du søger tilskud på vegne af andre. Fuldmagten finder du her. Søger du til egen bolig, skal du blot udfylde ansøgererklæringen og trykke på "Indsend udbetalingsanmodning", som du får adgang til, når du logger ind på ansøgerportalen. 

4. De Minimis erklæring. 

For virksomheder eller andre selvejende institutioner, skal du også vedhæfte en såkaldt Minimis-erklæring, som du finder her.

5. En liste over, hvilke forbedringer du vil lave

Energirenoveringspuljen indhenter selv data som for eksempel arealet for din bolig gennem BBR. Men du skal stadig have tjek på følgende:

 • Hvis du ikke ønsker at isolere det fulde areal af dit tag, loft, ydervægge, terrændække, mm., skal du angive, hvor mange m2 du søger om tilskud til. Det samme gælder, hvis du vil udskifte forsatsvinduer, men ikke på alle vinduer.

 • Hvis du skal efterisolere soklen i dit hus, så skal du vide, hvor mange meter det drejer sig om.

 • Hvis du vil udskifte, vinduer, yderdøre eller ovenlysvinduer, skal du du oplyse, om det drejer sig om energiklasse 1 eller energiklasse 2.

 • Skal du have tilskud til balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding, skal du oplyse din boligs BBR-kode, som du finder på bbr.dk.

 • Skal du konvertere til varmepumpe, skal du angive, om det er en luft til vand varmepumpe eller en jord-til-vand. Du skal også vide, om det er A++ eller A+++.

 • Hvis din kommune vælger at nedlægge fjernvarmeforsyningen, og du derfor søger om støtte til en varmepumpe, så husk at have dokumentation klar, der viser at fjernvarmeværket snart er fortid.

Hvilke krav er der til ansøgningen om tilskud?

Hvis du vil søge om tilskud til dit projekt er det vigtigt at du er informeret om kravene som energistyrelsen har sat for dig som boligejer.

Energistyrelsen skriver følgende på deres hjemmeside:

 1. Dit hus skal være en helårsbolig - og du skal eje det.

 2. Dit hus skal have et gyldigt energimærke i kategorien E, F eller G, og der må ikke være foretaget ændringer på dit hus, siden det blev udstedt. Du kan finde enermærket på din bolig her

 3. Projektet må ikke være sat i gang eller gennemført, når du ansøger. Vent derfor med at indkøbe materialer, bestille håndværker, m.m.

 4. Du må ikke tidligere have fået tilskud til det samme projekt.

 5. Arbejdet skal udføres af en virksomhed med gyldigt CVR-nummer. Obs. du ikke kan derfor ikke få tilskud til gør det selv projekter.

Kilde: https://sparenergi.dk/energirenoveringspuljen

Det er Energistyrelsens opgave at vurdere, om de indsendte ansøgninger opfylder de nødvendige kriterier.

Hvad kan du få tilskud til?

Efter bygningspuljen ophørte i udgangen til 2022 - Kan du nu søge om tilskud til energirenoveringsprojekter i en pulje for sig. Selv om dit renoveringsprojekt betyder, at du skruer godt ned for dit energi-forbrug, så er det ikke sikkert, at du kan få tilskud fra bygningspuljen. Heriblandt er nogen af de ting som du søge søge tilskud til:

Isolering

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg. Gælder ikke hulmur og kælderydervæg. Læs mere om isolering, priser og metoder.

 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. Læs mere om efterisolering af tag og loft

 • udvendig isolering af terrændæk.

 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.

Vinduer

 • Udskiftning af facadevinduer.

 • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 %.

 • Udskiftning af ovenlysvinduer.

 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

  Her kan du finde de detaljerede kriterier for at opnå vinduestilskud.

  Faktaboks: En koblet ramme eller vindue er grundlæggende to vinduesrammer, der er samlet, så de åbner som en enkelt enhed.

Optimering af husets drift

 • Mekanisk ventilation, varmegenvinding via varmepumpe og vandbårent radiatoranlæg.

 • Krav til eksisterende forhold: Naturlig ventilation eller mekanisk udsugning i bygningen, uden at der må være etableret varmegenvinding på ventilationen.

 • Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.

  • Krav til eksisterende forhold: Kun almene boliger (etageboliger, lejligheder, flerfamiliehuse med vandret adskillelse mellem enheder), kollegier, døgninstitutioner eller anden bygning til beboelse BBR kode 190).

  • Krav til varmepumpens effektivitet: Som i Bygningsreglementet §434, stk. 2., se også krav i bekendtgørelsen §14.

 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.

  • Krav til eksisterende forhold: Der må ikke være installeret et vandbårent rumvarmeanlæg.

  • Krav til fremtidige forhold: Opvarmningen skal ved energiforbedringens afslutning være en eldreven varmepumpe.

  • Krav til område: Boligen skal ligge uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder.

Se flere detaljer og krav på SparEnergi.dk. Her kan du også de øvrige mindre ændringer i denne ansøgningsrunde.

udskiftning af vinduer energioptimering
Caption

Jeg ejer endnu ikke min bolig officielt - kan jeg få tilskud?

Måske er du i fuld gang med at få en bolighandel hevet i land - og vil gerne nå at søge om tilskud til at efterisolere taget eller skifte alle vinduerne. Selv om du endnu ikke er officielt ejer af din bolig, så kan du godt søge om tilskud. Det kræver dog, at du vedsender følgende:

 • En endelig ubetinget købsaftale. De almindelige betingelser om advokatgodkendelse skal altså være udløbet.

 • Dokumentation for deponering af udbetaling.

Og så er det vigtigt, at du står som ejer i Tinglysningen, når du skal ansøge om at få tilskuddet udbetalt. Du kan ansøge om dit tilskud senest 30 dage efter, at du har betalt den sidste faktura for projektet.

Hvis du endnu ikke har overtaget din bolig, men er registreret som ejer i Tinglysningen, søger du på lige fod med andre boligejere.

Ansøgningskrav

For at ansøge om tilskud, skal du leve op til følgende krav:

 • Din bolig skal have et gyldigt energimærke. For at kunne få tilskud til andet end konvertering til varmepumpe, skal din bolig/bygningen have et energimærke E, F eller G. Energimærkningen skal afspejle de faktiske forhold. Du må altså ikke have fået foretaget væsentlige ændringer i den pågældende bygningsdel, siden boligen fik sit energimærke. Energimærkets gyldighedsperiode skal desuden tidligst starte den 1. oktober 2012.  

 • Du må altså ikke få anden offentlig støtte til det specifikke renoveringsprojekt. Med anden offentlig støtte menes for eksempel landsbyggefonden. Frem til 1. april 2022 gælder det også for Håndværkfradraget, som dog herefter afskaffes.  

 • Kun ét tilskud pr. tiltag - men du kan godt søge om tilskud til flere energioptimeringer på én gang, fx loftisolering og installation af varmepumpe. Men: du kan altså ikke få tilskud til den samme energioptimering mere end én gang. Hvis du får eksempel tidligere har fået tilskud til at isolere dit loft, kan du ikke søge om tilskud til isolering af loft i et senere renoveringsprojekt. Du kan dog godt få tilskud til at renovere i etaper, for eksempel til en løbende udskiftning af vinduer.  

 • Dit renoveringsprojekt må ikke være sat i gang. Og det må først sættes i gang efter, at Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud. Det betyder også, at du ikke må have lavet en bindende aftale med nogen om at udføre boligrenoveringen - ligesom du heller ikke må have indkøbt materialer. Dog må du gerne indhente forskellige håndværker-tilbud og have lavet en projektbeskrivelse, så du står så klar som muligt til at gennemføre projektet.  

 • Ingen selvbygge projekter. Selv om du har hænderne skruet rigtigt på, så kan du altså ikke selv stå for at fx. skifte vinduer, hvis du vil have del i tilskuddet. Arbejdet skal laves af en virksomhed, og det skal selvfølgelig dokumenteres med en betalt faktura. Du må dog gerne selv indkøbe materialerne. Hvis du skal have støtte til en varmepumpe, så skal den installereres af en såkaldt VE godkendt installatør.

 • Minimumsgrænse på 5000 kroner. Meningen med puljen er at give en hjælpende hånd til de projekter, som måske ellers ikke ville blive søsat. Derfor er minimumsgrænsen for, hvor lille et projekt, du kan søge om tilskud til på 5000 kroner.

 • Bygningens hovedanvendelse skal være registreret ifølge BBR som helårsbolig Du kan altså ikke søge støtte til isolering af taget på sommerhuset.  

 • Kun støtte til renovering og boligforbedringer. Det vil sige, at du kan altså ikke søge om støtte til at etablere et vindue, hvor der ikke er et i forvejen. Det gælder dog ikke, hvis du vil konvertere til en varmepumpe. Her skal dit hus have en primær varmekilde i form af oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme. Og så må du ikke have adgang til fjernvarme.

Der findes derudover en lang række krav til kvaliteten af den energiforbedring, du vil i gang med. Hvis det er dit tag eller loft, der skal efterisoleres, så skal det have minimum 300 mm isolering. Hvis det er en varmepumpe, du skal have installeret, skal den have A+++ eller A++ i energimærkning.

Vil du indhente tilbud på energibesparende renoveringer?

Vær på forkant og indhent tilbud på energibesparende renoveringer eller varmepumpe allerede nu. Så længe du ikke laver en fast aftale med en håndværker eller entreprenør, kan du sagtens afsøge markedet og sammenligne tilbud.

En let måde at gøre det på, er ved at udfylde formularen her på siden, og så får du, gratis og uforpligtende, flere forskellige tilbud, som passer til dit behov.

Enkel og effektiv hjælp til at sammenligne leverandører og isoleringstyper
Udfyld formularen og modtag tilbud, uforpligtende og gratis.
Viktor West Andersen
Viktor West Andersen
Viktor West er Head of Content hos Tjenestetorvet. Han har i flere år arbejdet med SEO og tekstforfatning og hjælper i sin fritid også mindre virksomheder med at øge kvaliteten af deres indhold. Han skriver hovedsageligt om energioptimering og personlig økonomi og har oparbejdet sig meget viden inden for disse felter. Tidligere har Viktor siddet som Account Manager her hos Tjenestetorvet, hvor han i dialog med vores leverandører blev klogere på markedet omkring energioptimering og privatøkonomi.

Få flere tilbud uforpligtende og gratis

 • Beskriv dit behov
  Beskriv kort hvad du er ude efter ved brug af en enkel formular
 • Få tilbud fra flere selskaber
  Jo flere selskaber du sammenligner, jo lettere er det at finde det bedste tilbud
 • Vælg det bedste tilbud
  Vælg derefter løsningen som passer dig bedst, til lavest mulig pris
Enkel og effektiv hjælp til at sammenligne leverandører og isoleringstyper
Udfyld formularen og modtag tilbud, uforpligtende og gratis.