Sådan ansøger du Bygningspuljen - Tjenestetorvet cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Isolering
8 min læsetid
Sidst opdateret: 28 juli 2023

Bygningspuljen - sådan søger du

Vi guider dig til alt, du skal vide for at sidde klar, når Bygningspuljen åbner op for ansøgninger. Tilskud til energiforbedringer i boligen uddeles efter først-til-mølle princippet, så det er med at sidde parat ved tasterne - læs med her, hvor vi også fortæller dig alt andet, du skal vide om Energistyrelsens eftertragtede tilskud.
Enkel og effektiv hjælp til at sammenligne leverandører og isoleringstyper

Udfyld formularen og modtag tilbud, uforpligtende og gratis.

Siden 2020 har danskerne kunnet søge om tilskud til energioptimeringer af boligen gennem Bygningspuljen. Sidste runde var i september 2021, og den næste runde bliver i første kvartal af 2022. 

Rigtig mange danskere har allerede søgt om tilskud i puljens foregående ansøgningsrunder - og midlerne bliver uddelt efter først-til-mølle. Det er derfor en god ide at forberede dig i god tid, så du er klar, når ansøgningen skal sendes ind. 

Sådan ansøger du bygningspuljen - skridt for skridt

1. Din bolig skal have et energimærke.
OBSkun boliger med energimærke E, F og G kan ansøge.Du kan finde energimærket for din bolig her.
Hvis din bolig ikke har et energimærke, skal du have udarbejdet et af en beskikket energikonsulent. Du må gerne søge om flere tilbud, og den gennemsnitlige pris for et enfamilieshus ligger på cirka 3.500 kroner. Du kan under visse forudsætninger søge om tilskud til at få udarbejdet et energimærke.

2. Dokumentation for ejerskab af din bolig.
Din tinglysningsattest skal vedhæftes ansøgningen. Du kan finde tinglysningsattesten her. Er du endnu ikke registreret som ejer af boligen, skal du vedhæfte en ubetinget købsaftale og bevis for deponering af udbetaling.

3. En udfyldt ansøgererklæring - udfyldes KUN, hvis du søger på vegne af andre.
Fuldmagten finder du her. Søger du til egen bolig, skal du blot udfylde ansøgererklæringen, som du får adgang til, når du logger ind på ansøgerportalen. 

4. De Minimis erklæring. 
Hvis du er en virksomhed, skal du også vedhæfte en såkaldt De Minimis-erklæring, som du finder her.

5. En liste over, hvilke forbedringer du vil lave.
Bygningspuljen indhenter selv data som for eksempel arealet for din bolig gennem BBR. Men du skal stadig have tjek på følgende.

 • Hvis du ikke ønsker at isolere det fulde areal af dit tag, loft, ydervægge, terrændæk, mm., skal du angive, hvor mange m2 du søger om tilskud til. Det samme gælder, hvis du vil montere forsatsvinduer, men ikke på alle vinduer.
 • Hvis du skal efterisolere soklen i dit hus, så skal du vide, hvor mange meter det drejer sig om.
 • Hvis du vil udskifte, vinduer, yderdøre eller ovenlysvinduer, skal du du oplyse, om det drejer sig om energiklasse 1 eller energiklasse 2.
 • Skal du have tilskud til balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding, skal du oplyse din boligs BBR-kode, som du finder på bbr.dk.
 • Skal du konvertere til varmepumpe, skal du angive, om det er en luft-til-vand eller en jord-til-vand varmepumpe. Du skal også vide, om det er A++ eller A+++.
 • Hvis fjernvarmen nedlægges i dit område, og du derfor søger om støtte til en varmepumpe, så husk at have dokumentation klar, der viser, at fjernvarmeværket snart er fortid.

Hvad kan jeg få tilskud til?

Selv om dit renoveringsprojekt betyder, at du skruer godt ned for dit energi-forbrug, så er det ikke sikkert, at du kan få tilskud fra bygningspuljen. Se listen her:

Isolering

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg. Gælder Ikke hulmur og kælderydervæg. Læs mere om isolering, priser og metoder.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. Læs mere om efterisolering af tag og loft
 • Isolering af terrændæk.
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.

Facadevinduer og døre

 • Udskiftning af facadevinduer.
 • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 %.
 • Udskiftning af ovenlysvinduer.
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

Skift af varmetype

Optimering af husets drift

 • Mekanisk ventilation, varmegenvinding via varmepumpe og vandbårent radiatoranlæg.
 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmeveksler. Krav til eksisterende forhold: Naturlig ventilation eller mekanisk udsugning i bygningen, uden at der må være etableret varmegenvinding på ventilationen.
 • Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe. Krav til eksisterende forhold: Kun etageboliger (lejligheder, flerfamiliehuse med vandret adskillelse mellem enheder), kollegier, døgninstitutioner eller anden bygning til beboelse BBR kode 190). Krav til varmepumpens effektivitet: Som i Bygningsreglementet §434, stk. 2., se også krav i bekendtgørelsen §14.
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg. Krav til eksisterende forhold: Der må ikke være installeret et vandbårent rumvarmeanlæg. Krav til fremtidige forhold: Opvarmningen skal ved energiforbedringens afslutning være en eldreven varmepumpe. Krav til område: Boligen skal ligge uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder.

Se flere detaljer og krav på SparEnergi.dk. Her kan du også de øvrige mindre ændringer i denne ansøgningsrunde. 
 

udskiftning af vinduer energioptimering
Bygningspuljen støtter blandt andet udskiftning af facadevinduer til energiklasse 1 eller 2.

Hvor meget kan jeg få?

På SparEnergi.dk kan du bruge tilskudsberegneren til at finde ud af, hvad du kan få til lige præcis din bolig.
 

Tilskuddene svarer til, at du kan få ca. +/- 15 procent af din investering dækket.

Ansøgningskrav

For at ansøge om tilskud, skal du leve op til følgende krav:

 • Din bolig skal have et gyldigt energimærke. For at kunne få tilskud til andet end konvertering til varmepumpe, skal din bolig/bygningen have et energimærke E, F eller G. Energimærkningen skal afspejle de faktiske forhold. Du må altså ikke have fået foretaget væsentlige ændringer i den pågældende bygningsdel, siden boligen fik sit energimærke. Energimærkets gyldighedsperiode skal desuden tidligst starte den 1. oktober 2012.
   
 • Du må altså ikke få anden offentlig støtte til det specifikke renoveringsprojekt. Med anden offentlig støtte menes for eksempel landsbyggefonden. Frem til 1. april 2022 gælder det også for Håndværkfradraget, som dog herefter afskaffes.
   
 • Kun ét tilskud pr. tiltag - men du kan godt søge om tilskud til flere energioptimeringer på én gang, fx loftisolering og installation af varmepumpe. Men: du kan altså ikke få tilskud til den samme energioptimering mere end én gang. Hvis du får eksempel tidligere har fået tilskud til at isolere dit loft, kan du ikke søge om tilskud til isolering af loft i et senere renoveringsprojekt. Du kan dog godt få tilskud til at renovere i etaper, for eksempel til en løbende udskiftning af vinduer.
   
 • Dit renoveringsprojekt må ikke være sat i gang. Og det må først sættes i gang efter, at Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud. Det betyder også, at du ikke må have lavet en bindende aftale med nogen om at udføre boligrenoveringen - ligesom du heller ikke må have indkøbt materialer. Dog må du gerne indhente forskellige håndværker-tilbud og have lavet en projektbeskrivelse, så du står så klar som muligt til at gennemføre projektet.
   
 • Ingen gør-det-selv projekter. Selv om du har hænderne skruet rigtigt på, så kan du altså ikke selv stå for at fx skifte vinduer, hvis du vil have del i tilskuddet. Arbejdet skal laves af en virksomhed, og det skal selvfølgelig dokumenteres med en betalt faktura. Du må dog gerne selv indkøbe materialerne. Hvis du skal have støtte til en varmepumpe, så skal den installereres af en såkaldt godkendt VE-virksomhed.
   
 • Minimumsgrænse på 5000 kroner. Meningen med puljen er at give en hjælpende hånd til de projekter, som måske eller ikke ville blive søsat. Derfor er minimumsgrænsen for, hvor lille et projekt, du kan søge om tilskud til, 5000 kroner.
   
 • Din bolig/etageejendom skal være være en helårsbolig og registreret som sådan i BBR. Du kan altså ikke søge støtte til isolering af taget på sommerhuset. Her skal du i stedet kigge mod håndværkerfradraget.
   
 • Kun støtte til renovering og boligforbedringer. Det vil sige, at du kan altså ikke søge om støtte til at etablere et vindue, hvor der ikke er et i forvejen. Det gælder dog ikke, hvis du vil konvertere til en varmepumpe. Her skal dit hus have en primær varmekilde i form af oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme. Og så må du ikke have adgang til fjernvarme.

Der findes derudover en lang række krav til kvaliteten af den energiforbedring, du vil i gang med. Hvis det er dit tag eller loft, der skal efterisoleres, så skal det have minimum 300 mm isolering. Hvis det er en varmepumpe, du skal have installeret, skal den hedde A+++ eller A++.

Se alle krav og betingelser på SparEnergi.dk

Jeg ejer endnu ikke min bolig officielt - kan jeg få tilskud?

Måske er du i fuld gang med at få en bolighandel hevet i land - og vil gerne nå at søge om tilskud til at efterisolere taget eller skifte alle vinduerne. Selv om du endnu ikke er officielt ejer af din bolig, så kan du godt søge om tilskud. Det kræver dog, at du medsender følgende:

 • En endelig ubetinget købsaftale. De almindelige betingelser om advokatgodkendelse skal altså være udløbet.
 • Dokumentation for deponering af udbetaling.

Og så er det vigtigt, at du står som ejer i Tinglysningen, når du skal ansøge om at få tilskuddet udbetalt. Du kan ansøge om dit tilskud senest 30 dage efter, at du har betalt den sidste faktura for projektet.

Hvis du endnu ikke har overtaget din bolig, men er registreret som ejer i Tinglysningen, søger du på lige fod med andre boligejere.

Faktaboks om bygningspuljen

Vil du indhente tilbud på energibesparende renoveringer?

Vær på forkant og indhent tilbud på energibesparende renoveringer eller varmepumpe allerede nu. Så længe du ikke laver en fast aftale med en håndværker eller entreprenør, kan du sagtens afsøge markedet og sammenligne tilbud. En let måde at gøre det på, er ved at udfylde formularen her på siden, og så får du, gratis og uforpligtende, flere forskellige tilbud, som passer til dit behov.

Få flere tilbud uforpligtende og gratis

 • Beskriv dit behov
  Beskriv kort hvad du er ude efter ved brug af en enkel formular
 • Få tilbud fra flere selskaber
  Jo flere selskaber du sammenligner, jo lettere er det at finde det bedste tilbud
 • Vælg det bedste tilbud
  Vælg derefter løsningen som passer dig bedst, til lavest mulig pris
Enkel og effektiv hjælp til at sammenligne leverandører og isoleringstyper
Udfyld formularen og modtag tilbud, uforpligtende og gratis.